rom zenfone max model zc550kl download firmware

tổng hợp rom dành cho zenfone max với model máy là zc550kl. rom được asus cung cấp miễn phí.