samsung j3 j320 mất sóng không nghe gọi được (mất imei)

Máy samsung j3 j320g mất sóng , không thể thực hiện cuộc gọi đi và gọi đến. Kiểm tra imei thì không báo số imei. Vậy cách sữa chưa thế nào. Có phải máy không nhận Sim nên bị vậy?