Nokia 1280 không sạc được – sạc không vào pin

nokia 1280 của bạn đang gặp phải vấn đề là không sạc được. hãy kiểm tra ngay cục sạc khác , tiếp đó là chân sạc. nếu vẫn không thể sạc được thì vấn đề của bạn là đang phải đối diện với hỏng phần cứng. bạn phải tháo máy ra và tiến hành đo đạc phần cứng máy. đó là mạch sạc bị lỗi.