philips e106 liệt phím nhấn không được

điện thoại philips e106 của bạn bị liệt phím, phím nhấn không được. cách khắc phục như thế nào. đây là kinh nghiệm sữa chữa cho những máy bị liệt phím. các bạn tham khao cách sửa chữa máy.