iphone 6 và 6s liệt phím home câu lại như thế nào ?

iphone sau một thời gian sử dụng thì rất hay bị liệt phím nguồn và phím home. trường hợp này thì phải thay thế phím mới hoặc câu lại. nếu bạn không tiện sửa chữa luôn thì có thể dùng phím home ảo để thay thế.