code anti adblock

hãy dùng code anti adblock để khác chế adblock do người dùng cài đặt. bạn vẫn có thể kiếm tiền từ những bài viết của bạn khi dung code anti adblock.