Nokia 1280 không sạc được – sạc không vào pin

Nokia 1280 không sạc được điện thoại bạn đang sử dụng bình thường , bỗng một ngày...