cách diệt virus http://SH.ST/AEOTZ đơn giãn cho máy tính laptop

how to remove virus http://sh.st/aeotz manual. làm thế nào để gỡ bỏ ra khỏi cuộc sống của bạn. đây là con virus autorun, cứ một lúc là nó lại tự động vào web. gây khá nhiều phiền toái cho người nào bị nhiễm con virus này. hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để loại bỏ con virus này một cách triệt để.

cách gỡ bỏ virus  auto run tự động vào trang web http://SH.ST/AEOTZ

vì đây là virus mình từng gặp và đã tìm hiểu rất nhiều cách để diệt nó mà không được. ngay cả những phần mềm diệt virus có bản quyền chính hãng, cũng không tìm ra và tiêu diệt được nó.  không hiểu vì sao luôn. ngay cả mấy ông lớn cũng không phát hiện và tiêu diệt được nó. không phải là phần mềm gián điệp , hoặc ăn cắp thông tin người dùng gì gì như các con virus khác.

malware , spyware , antivirus , ….

 

mcafee antivirus

mcafee antivirus

phần mềm diệt http://sh.st/aeotz

McAfee AntiVirus Plus

 

 

 

norton antivirus

norton antivirus

công cụ máy tính lap top diệt virus hiệu quả

Symantec Norton AntiVirus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avast

avast

Avast Free Antivirus

 

 

 

 

avg antivirus

avg antivirus

AVG AntiVirus Free

 

 

avira

avira

Avira Free Antivirus

 

 

 

bitdefender

bitdefender

   Bitdefender Antivirus

 

 

 

pandasecurity

pandasecurity

Panda Cloud Antivirus

 

 

 

kaspersky

kaspersky

Kaspersky AntiVirus

 

 

 

 

thông tin virus auto run

hoàn toàn không nhận dạng được con virus này . nó ăn sâu vào hệ thống và đường như không có tác hại gì nhiều. chỉ làm cho người dùng cảm thấy khó chịu là chính. theo đặc tính được tạo ra thì chỉ là đường dẫn mặc định về link website : http://SH.ST/AEOTZ .

trên thực tế thì có khả năng con virus này vô hại, đối với máy tính người dùng.  chỉ khi người dung hoạt động trình duyệt web. chúng được gắn sâu vào hệ thống.

có rất nhiều thông tin chia sẽ về cách thức để xóa sổ con virus này . thế nhưng mình thực hiện điều không thành công. thậm chí là không quét nỗi sự hiện diện của nó trong hệ thống. theo suy đoán của mình thì nó chỉ là một anh nào đó am hiểu về cách hoạt động của hệ điều hành windows . về tận dụng nó để gắn link rút gọn kiếm tiền . vì mình thấy nó chỉ là link rút gọn , không có bất cứ nguy hiểm nào được đề cập , khi gặp phải con virus này . các chuyên gia trên thế giới cũng không có ý kiến về con này vì thực tế nó gần như là vô hại.

bất cứ ai gặp phải con virus này thì mặc định trong khoảng thời gian là 5 – 10 phút thì trình duyệt web của bạn sẽ tự khởi động và dẫn đến link http://SH.ST/AEOTZ . ngoài ra không thấy có sự chiếm đoạt dung lượng ram – hay là cpu. không gây chậm máy và những tác hại khôn lường như là ăn cắp dữ liệu người dùng. mã hóa dữ liệu trong ổ cứng hdd.

và sau đây là cách diệt con virus này :

1, bước đầu tiên các bạn dùng lệnh win+r

2, nhập vào taskschd.msc rồi nhấn enter

3,  nhấn vào task scheduler library

4, tìm kiếm http://SH.ST/AEOTZ ( tìm từng mục để tìm )

5, chọn mục actions ( hành động )

6, tùy chọn thuộc tính chi tiết ( properties )

7, tiếp tục chọn mục actions trong thuộc tính chi tiết

8, chọn chỉnh sửa ( edit )

9, xóa hoặc chỉnh sửa tại đây để không còn bị làm phiền nữa .

10, okay và thoát hết ra , giờ thì hết rồi đó.

 

chúc các bạn một ngày tốt lành.

 

remove virus auto run on your web site http://SH.ST/AEOTZ

Because this is the virus I have ever encountered and have learned many ways to kill it without it. Even copyrighted antivirus software can not find and destroy it. do not always anyway. even large in large does not play and kill it.

This virus is completely unrecognizable. It is deeply ingrained in the system and the way it does no harm. Only make the user feel uncomfortable is the key. According to the characteristics created is only the default link link website: http://SH.ST/AEOTZ.In fact, it is likely that this virus is harmless, to the user's computer. Only if the user is browsing the web. They are embedded in the system.There is a lot of information on how to delete this virus. But I do not succeed. It does not even scan its presence in the system. My guess is that it's just somebody who understands how the windows operating system works. about leveraging it to link the shortened link to make money. Because I see it is only a shortened link, there is no danger mentioned, when encountered this virus. Experts in the world have no opinion on this because it is almost harmless.Anyone who encounters this virus will default to 5 to 10 minutes, and your web browser will automatically launch and link to http://SH.ST/AEOTZ. Also, there is no ram - or cpu usage. Do not slow down your computer and undesirable effects such as stealing user data. Encrypt data in hdd hard drive.And here is how to kill this virus:

how to delete http://sh.st/aeotz1, the first step you use the win + r command
2, enter taskschd.msc and press enter
3, click on task scheduler library
4, search http://SH.ST/AEOTZ (find each item to find)
5, select the actions section
6, property options
7, continue to select the actions item in the detailed properties
8, select edit
9, delete or edit here to no longer be bothered.
10, okay and leave, now it’s over.

Share articles (chia sẻ bài viết)
×