rom wiko birdy 4g fix error

rom birdy 4g share free

rom can fix error freeze logo, hang logo, no power, lock code, pattern ….. and more

link rom update – – – file wiko birdy 4G

link download rom here    ⇒     wiko birdy 4g

ROM WIKO BIRDY 4G
ROM WIKO BIRDY 4G

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

×