rom wiko birdy 4g fix error

rom birdy 4g share free

rom can fix error freeze logo, hang logo, no power, lock code, pattern ….. and more

link rom update file wiko birdy 4G

link download rom here    ⇒     wiko birdy 4g

ROM WIKO BIRDY 4G
ROM WIKO BIRDY 4G

more rom wiko here

Share articles (chia sẻ bài viết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

×